Frodighage.no gjør det lett for deg som kunde å nyte hagen din.

Trefelling og beskjæring gjør vi for deg.

Trefelling og beskjæring har vi lang erfaring med, gjør vi jobben for deg så blir jobben gjort ordentlig fra begynnelsen av. 

De fleste friske trær og busker kan beskjæres hele året, med unntak av våren når de vokser mest. Ved å gjøre denne jobben på vinterstid, gjør dette arbeidet lettere ettersom trekronens form da synes tydelig uten bladverket. På denne årstiden beskjæres frukttrær, samt busker og trær som har blader og blomstrer om sommeren.

Frodig-hage-trefelling-beskjæring-1
Velholdt Park og Hage * Trefelling og beskjaering

Beskjæring er en fin måte å ta vare på plantene og bevare dens naturlige form. Vi beskjærer for å fjerne skadde og døde greiner, stimulere til ny vekst, forme planten og holde vekster nede.

Frodighage.no tar seg også av alt innen trefelling. Når vi feller trær på din eiendom kjører vi det hele vekk, eller tar kapper opp stammen i ønsket vedlengde og tar med kvistene. Ønsker du å kløyve veden selv lar vi treet ligge.

Kontakt oss for gratis befaring av trefelling og beskjæring.

Gratis befaring

Hvorfor beskjæring av trær og busker er viktig

Beskjæring av døde, syke eller skadede grener kan bidra til å forhindre spredning av sykdommer og skadedyr til resten av treet og til andre trær i nærheten. Fjerning av trær som er døde eller døende kan også forhindre at de faller og skader mennesker eller eiendom.

Beskjæring av trær kan bidra til å forhindre at grener faller og skader mennesker eller eiendom. Fjerning av trær som er påvirket av sykdom, eller som står i fare for å falle på grunn av sterk vind eller annen ekstremvær, kan også forhindre farlige situasjoner.

Beskjæring kan bidra til å opprettholde utseendet til et tre, og kan også bidra til å forbedre utseendet til en hage eller eiendom generelt. Det kan også bidra til å stimulere sunn vekst av trær, ved å fjerne døde eller overflødige grener som hindrer sollys og luftstrøm fra å nå resten av treet.